Bệnh viêm dây thanh quản là tình trạng dây thanh âm bị sưng dẫn đến khản tiếng và mất giọng.Vậy trẻ bị khản tiếng do viêm dây thanh quản phải làm sao? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi trong video.