Hiện nay, có nhiều phương pháp giúp cải thiện khàn tiếng, mất tiếng, điển hình như tắm nước nóng. Vậy chuyên gia đánh giá như thế nào về phương pháp này giúp cải thiện khàn tiếng, mất tiếng?