Phụ huynh nên làm gì khi trẻ bị ho, khản tiếng kéo dài? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.