Trên thực tế, chỉ định cắt amidan là rất hạn chế vì amidan có nhiều lợi ích, đặc biệt là đối với cơ thể trẻ em.Để hiểu rõ hơn về việc chỉ định cắt amidan. Mời theo dõi video chuyên gia Hoàng Văn Huấn tư vấn!