Viêm thanh quản có nguy hiểm không là thắc mắc của rất nhiều người. Khi mắc viêm thanh quản, khả năng giao tiếp của người bệnh bị hạn chế và làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Hãy lắng nghe phân tích của PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn về vai trò của thanh quản.