Hạt xơ dây thanh là tình trạng tổn thương ở dây thanh với dạng hạt xơ nhỏ. Vậy ưu và nhược điểm của phương pháp này trong việc điều trị hạt xơ dây thanh là gì?