Khản tiếng là tình trạng tổn thương ở thanh quản. Khi phát âm, hai dây thanh không khép kín được gây nên hiện tượng khàn. Tình trạng khản tiếng thường sẽ hết nếu chúng ta khám và điều trị đúng cách.