Trẻ bị khản tiếng phải làm sao? Để có câu trả lời chính xác nhất, mời các bạn cùng lắng nghe chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh tư vấn cụ thể trong nội dung video trên đây.