Hiện nay, môi trường ngày càng ô nhiễm, thời tiết thay đổi đột ngột khiến cho các bệnh đường hô hấp gia tăng nhanh hơn như khản tiếng, mất tiếng hoặc viêm thanh quản. Vậy khản tiếng ở người già và trẻ nhỏ có nguy hiểm không?