Khản tiếng, mất tiếng là "bệnh nghề nghiệp" của các giáo viên, ca sĩ, phát thanh viên... khiến họ phải nghỉ việc, bỏ nghề. Thật may mắn, nhiều người đã cải thiện được tình trạng này nhờ tin dùng sản phẩm thảo dược Tiêu Khiết Thanh.