Tiêu Khiết Thanh dùng cho những người làm nghề nói nhiều như: Giáo viên, ca sĩ, phát thanh viên