Hiện nay, khá nhiều người sử dụng Tiêu Khiết Thanh trong việc hỗ trợ cải thiện tình trạng khản tiếng kéo dài, hạt xơ dây thanh quản. Sản phẩm Tiêu Khiết Thanh với các thành phần từ thảo dược thiên nhiên quý hiếm đem lại hiệu quả cao và an toàn.