Có nhiều nguyên nhân gây khản tiếng trong đó có những nguyên nhân bệnh lý và có những nguyên nhân xuất phát từ chính thói quen sinh hoạt không tốt của bạn. Vậy tại sao uống bia rượu nhiều cũng gây khản tiếng? Chuyên gia Trần Quang Đạt phân tích.