Rát họng, khản tiếng là tình trạng rất nhiều người gặp phải hiện nay. Nhất là với những người có công việc thường xuyên phải nói nhiều.Tình trạng phổ biến nên khá nhiều người còn chủ quan.Mời bạn theo dõi thêm trong video.