Khản tiếng là một thuật ngữ chung, mô tả những thay đổi giọng nói bất thường. Theo thống kê, 51,2% giáo viên bị khản tiếng, mất tiếng. Tuy nhiên, cũng có đến gần 50% còn lại không gặp triệu chứng này. Vậy tại sao lại như vậy? Mời bạn theo dõi trong video!