Các bệnh viêm đường hô hấp trên mạn tính như viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng… gây ảnh hưởng đến giọng nói, công việc và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tác dụng của Tiêu Khiết Thanh đối với các bệnh viêm đường hô hấp trên ra sao?