Từ lâu, Tiêu Khiết Thanh đã được biết đến là sản phẩm luôn đi đầu trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị khản tiếng, mất giọng do nhiều nguyên nhân. Vậy sử dụng Tiêu Khiết Thanh kết hợp với kháng sinh cho trẻ bị khản tiếng có được không?