Chế độ ăn sau phẫu thuật hạt xơ dây thanh có vai trò quan trọng trong việc tiên lượng và phục hồi của người bệnh. Vậy cụ thể sau phẫu thuật hạt xơ dây thanh người bệnh cần lưu ý gì về ăn uống và sinh hoạt?