Bệnh viêm thanh quản, khản tiếng, mất tiếng không chỉ gây hại đến sức khỏe mà còn cản trở khả năng giao tiếp, ảnh hưởng đến cuộc sống. Vậy sản phẩm thảo dược nào hiện nay có tác dụng tốt giúp hỗ trợ cải thiện khản tiếng, viêm thanh quản?