Mất tiếng là tình trạng bạn không thể nói như bình thường. Vậy trường hợp phụ nữ có thai bị mất tiếng, không sử dụng được thuốc, nên dùng sản phẩm nào để cải thiện giọng nói an toàn?