Phụ huynh cần làm gì để bệnh viêm thanh quản ở trẻ không xảy ra biến chứng? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Hoàng Văn Huấn qua nội dung video trên đây.