Hiện nay, có rất nhiều cách chữa khản tiếng mà bạn có thể áp dụng. Trong đó, điều trị theo kinh nghiệm dân gian cũng là biện pháp được khá nhiều người áp dụng. Vậy điều trị như vậy có đem lại hiệu quả. Mời xem trong video chuyên gia Trần Quang Đạt chia sẻ.