Từ khi biết đến sản phẩm Tiêu Khiết Thanh, chị Đỗ Thị Thư (sinh năm 1993, địa chỉ 21 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội) mới lấy lại được giọng nói trong trẻo của mình - thứ mà chị đã "đánh mất" suốt nhiều năm qua.