Khản tiếng là sự thay đổi bất thường về cao độ, âm lượng của giọng nói.Vậy nguyên nhân khản tiếng là gì? Có phải do tổn thương thanh quản? Mời xem trong video chuyên gia Dương Trọng Hiếu chia sẻ!