Có hai dạng viêm thanh quản, đó là dạng cấp tính và mạn tính.Do hai dạng bệnh có những tính chất khác nhau nên nguyên nhân gây ra tình trạng này cũng rất đa dạng vì thế rất khó để tìm ra nguyên nhân gốc rễ.