Khản tiếng (khản giọng) là sự thay đổi bất thường về giọng nói. Để biết thêm về những nguyên nhân gây ra tình trạng khản tiếng, mời các bạn cùng theo dõi tư vấn đến từ TS Hoàng Văn Huấn qua nội dung video trên đây.