Khản tiếng, mất tiếng khiến bạn gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt, giao tiếp với mọi người xung quanh. Vậy nguyên nhân gây nên tình trạng này là gì?