Có rất nhiều nguyên nhân đau họng, khản tiếng khác nhau. Đây là tình trạng hay xuất hiện trong các mùa thu, đông.Vậy để hiểu rõ hơn về nguyên nhân đau họng, khản tiếng. Mời bạn theo dõi trong video chuyên gia Trần Quang Đạt chia sẻ