Vậy người làm nghề phải nói nhiều cần lưu ý những gì để có thể phòng ngừa khản tiếng? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.