Người có cơ địa dị ứng cần làm gì để phòng ngừa viêm thanh quản? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.