Người bị viêm thanh quản nếu chủ quan không điều trị có thể gây ra những hậu quả gì? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.