Viêm thanh quản mạn tính không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống hàng ngày.