Polyp dây thanh quản là những u nhỏ ở dây thanh nằm mặt trên bờ trong lòng thanh quản. Polyp thường to bằng hạt tấm hoặc bằng hạt đậu xanh. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là người trưởng thành.