Polyp dây thanh là những u nhỏ ở dây thanh nằm mặt trên bờ trong lòng thanh quản. Vậy người bị polyp dây thanh phải phẫu thuật hay có thể dùng sản phẩm thảo dược Tiêu Khiết Thanh để cải thiện tình trạng bênh?