Khản tiếng, đau họng được biết tới là hiện tượng sẽ khiến cho chúng ta giảm hiệu quả trong công việc, mất tự tin trong quá trình giao tiếp. Vậy người bị phù nề dây thanh quản, đau họng và khản tiếng thường xuyên có thể cải thiện bằng cách nào?