Khản tiếng không phải là bệnh mà là dấu hiệu cảnh báo bạn đang mắc căn bệnh nào đó gây ảnh hưởng đến thanh quản. Vậy người bị khản tiếng nên điều trị như thế nào?