"Bị khàn tiếng nên ăn gì?" là vấn đề rất nhiều người quan tâm, bởi tình trạng mất tiếng, khàn tiếng gây rất nhiều khó khăn trong công việc, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài sử dụng các thuốc điều trị chính thì chế độ ăn uống là điều cần thiết.