Viêm dây thanh quản là tình trạng viêm của hộp thoại (thanh quản) do lạm dụng, kích ứng hoặc nhiễm trùng gây đau rát cổ họng, khản tiếng... Vậy người bị khản tiếng, mất tiếng sau khi phẫu thuật viêm dây thanh có nên dùng Tiêu Khiết Thanh không?