U nang thanh quản là tổn thương dạng khối nằm trên dây thanh, giống như một túi chứa dịch chất nhầy hoặc mủ, thường chỉ thấy trên một mặt của dây thanh âm. Đây là bệnh lý lành tính nhưng nó gây nhiều phiền toái cho người bệnh như khản tiếng kéo dài.