Polyp dây thanh là một bệnh lý phổ biến, ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động nghề nghiệp, có người thậm chí phải nghỉ việc, bỏ nghề do khản tiếng, mất giọng. Vậy người bị khản tiếng, mất tiếng, đau họng do polyp dây thanh có thể dùng Tiêu Khiết Thanh không?