Khản tiếng kéo dài khiến cho chúng ta giảm hiệu quả trong công việc, mất tự tin trong quá trình giao tiếp. Liệu người bị khản tiếng kéo dài có dùng Tiêu Khiết Thanh được không?