Khản tiếng, mất tiếng là tình trạng hay xuất hiện trong các mùa thu, đông.Vậy người bị khản tiếng kéo dài cần làm gì để cải thiện? Mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Hoàng Văn Huấn qua nội dung video trên đây.