Polyp dây thanh là một bệnh lý phổ biến, ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động nghề nghiệp, có người thậm chí phải nghỉ việc, bỏ nghề do khản tiếng, mất giọng. Vậy người bị khản tiếng, đau họng do polyp dây thanh dùng sản phẩm chứa cao rẻ quạt được không?