Người bị khản tiếng, đau họng có thể dùng Tiêu Khiết Thanh để cải thiện không? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.