Vậy trường hợp người bị khản tiếng 6 năm dùng Tiêu Khiết Thanh để cải thiện có được không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh trong nội dung video.