Theo thống kê, các trường hợp khản tiếng do hạt xơ dây thanh chiếm 20% - 38%. Liệu người bị hạt xơ dây thanh quản dùng Tiêu Khiết Thanh hỗ trợ điều trị được không? Chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn.