Hạt xơ dây thanh là một trong những bệnh tai mũi họng thường gặp, đặc biệt ở những người phải nói nhiều, nói to (như giáo viên, ca sĩ, hướng dẫn viên...). Nếu gặp phải bệnh lý này, người bệnh thường bị khản tiếng, phát âm khó khăn.