Mỗi cơn đau họng, khản tiếng thường kéo dài khiến bạn vô cùng khó chịu nhưng bạn cũng không biết làm sao để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng đó. Vậy người bị đau họng và khản tiếng cần làm gì để có thể cải thiện?