Khản tiếng là sự thay đổi bất thường về giọng nói. NGoài nguyên nhân từ thời tiết thì còn rất nhiều yếu tố khác cũng là nguy cơ gây ra tình trạng này. Vậy để biết những yếu tố nguy cơ đó là gì, mời xem trong video.