Nhiều người đều có chung thắc mắc là mổ hạt xơ dây thanh có nguy hiểm không? Hạt xơ dây thanh là tình trạng tổn thương ở dây thanh với dạng hạt xơ nhỏ. Hiện tượng này khiến cho những ai mắc phải gặp rất nhiều khó khăn khi phát âm, khản tiếng.